Farsi  |  English
جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
صفحه اصلی/افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است
افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است (تعداد بازدید : 426)

مدیرفروش فولاد هرمزگان:

افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است


مدیرفروش شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به تداوم چهارساله کسب عنوان صادرکننده نمونه استان توسط فولاد هرمزگان گفت: افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است.

مهدی شکریزاده در گفتوگو با خبرنگار فارس در بندرعباس با بیان اینکه این شرکت موفق گردید برای چهارمین سال متوالی، عنوان صادرکننده برتر استان هرمزگان را کسب نماید اظهارداشت: در سال ۹۶ حدود یکمیلیون  و ۱۰۰ هزار تن صادرات محصول داشتیم که نسبت به سال ۹۵، ده درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه افزود: نکته مهم این است که تقریبا ۷۰ درصد برنامه فروش محصولات فولاد هرمزگان برای صادرات تعین شده است و بهخاطر موقعیت جغرافیایی که شرکت فولاد هرمزگان در کشور دارد، سعی شده تا در بخش صادرات فروش حداکثری داشته باشد.

مدیرفروش فولاد هرمزگان با بیان اینکه، استراتژی شرکت فولاد هرمزگان حضور موثر دربازارهای صادراتی است بیانداشت: در سال ۹۷ نیز برنامههای صادرات را حفظ خواهیم کرد، چراکه نگاه شرکت فولاد هرمزگان، نگاهی صادراتمحور است.

شکریزاده، هدفگذاری شرکت فولاد هرمزگان را برای تامین نیاز بازار داخلی به گریدهای خاص و تمایز در ابعاد اشارهداشت و گفت: تامین نیاز بازارهای داخلی به ویژه تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا، مطابق با توان فولاد هرمزگان جزء اولویتهای اصلی این شرکت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فروش موفق را در گرو مطالعات، تحقیقات و شناسایی بازارهای مناسب دانست و افزود: در شرکت فولاد هرمزگان با مطالعات صورتگرفته در بازارهای هدف صادراتی توانسته فروش قابل توجهی به کشورهای اروپا، آمریکای جنوبی، شمال آفریقا و همچنین شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا داشته باشد.

مدیر فروش شرکت فولاد هرمزگان در ادامه وجه تمایز محصولات فولاد هرمزگان را نسبت به سایر شرکتها از لحاظ کیفی و ابعاد عنوانکرد و بیا