کسب تندیس زرین و لوح جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران

فولاد هرمزگان در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران

موفق به کسب تندیس زرین و لوح جشنواره شد.

 چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمع کثیری از متخصصین ، صاحب نظران و مدیران این حوزه در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، روابط عمومیشرکتفولادهرمزگان در دو‌ رشته گزارش و هدیه انتشاراتی موفق به کسب رتبه نخست و در دو رشته ویژه نامه و مصاحبه حائز رتبه سوم کشوری این جشنواره شد.

۱۳۹۸/۰۶/۱۲
Hosco.ir
نام شرکت: