منبع:Website managerParsianmehr Software DevelopmentHosco.ir6/16/2019 3:13:43 PMfa توسعه صنعت فولاد_هرمزگان با چشم اندازی بلند مدت 1398/03/11http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/962/ توسعه صنعت فولاد_هرمزگان با چشم اندازی بلند مدت 1398/03/11تقدیر استاندار از مدیرعامل فولاد هرمزگان در حمایت از ایتام و نیازمندان1398/03/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/960/تقدیر استاندار از مدیرعامل فولاد هرمزگان در حمایت از ایتام و نیازمندان1398/03/07کمک 2 میلیاردو 100میلیون ریالی فولاد هرمزگان در جشن گلریزان1398/03/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/959/کمک 2 میلیاردو 100میلیون ریالی فولاد هرمزگان در جشن گلریزان1398/03/07درخشش ستاره طلایی روابط عمومی ایران بر ردای روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان1398/02/26http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/952/درخشش ستاره طلایی روابط عمومی ایران بر ردای روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان1398/02/26شرکت فولاد هرمزگان موفق به کسب کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.1398/02/22http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/951/شرکت فولاد هرمزگان موفق به کسب کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.1398/02/22برنامه ریزی، کلید عبور از بحران ها1398/01/26http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/936/برنامه ریزی، کلید عبور از بحران ها1398/01/26پیام تبریک مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن سال نو1397/12/28http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/935/پیام تبریک مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن سال نو1397/12/28دریافت گواهینامه استانی حمایت از مصرف کنندگان1397/12/16http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/934/دریافت گواهینامه استانی حمایت از مصرف کنندگان1397/12/16صادرات فولاد ایران از استراتژی تنظیم بازار عبور کرده است1397/12/13http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/933/صادرات فولاد ایران از استراتژی تنظیم بازار عبور کرده است1397/12/13 عملکرد درخشان فولاد هرمزگان در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 13971397/12/13http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/931/ عملکرد درخشان فولاد هرمزگان در ده ماهه منتهی به دی ماه سال 13971397/12/13رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در کوره های قوس الکتریکی1397/12/13http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/930/رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در کوره های قوس الکتریکی1397/12/13فولاد هرمزگان؛ نماد خودکفایی صنعت فولاد1397/12/13http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/929/فولاد هرمزگان؛ نماد خودکفایی صنعت فولاد1397/12/13ثبت رکورد جدید در حمل روزانه تختال به مشتریان داخلی1397/12/13http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/928/ثبت رکورد جدید در حمل روزانه تختال به مشتریان داخلی1397/12/13فولاد هرمزگان پیشرو در IOT1397/12/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/926/فولاد هرمزگان پیشرو در IOT1397/12/07پیام تبریک مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به همکاران1397/12/06http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/925/پیام تبریک مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به همکاران1397/12/06تثبیت پارامترهای کیفیت آهن اسفنجی تولیدی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان 1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/924/تثبیت پارامترهای کیفیت آهن اسفنجی تولیدی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان 1397/11/07 رکورد تولید ساليانه آهن اسفنجي شكسته شد1397/11/18http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/923/ رکورد تولید ساليانه آهن اسفنجي شكسته شد1397/11/18عزم فولاد هرمزگان بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی 1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/922/عزم فولاد هرمزگان بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی 1397/11/07شرکت فولاد هرمزگان از مخترعین و مراکز دانشگاهی حمایت می کند1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/921/شرکت فولاد هرمزگان از مخترعین و مراکز دانشگاهی حمایت می کند1397/11/07ثبت رکورد های پی در پی تولید در شرکت فولاد هرمزگان1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/920/ثبت رکورد های پی در پی تولید در شرکت فولاد هرمزگان1397/11/07