منبع:Website managerParsianmehr Software DevelopmentHosco.ir10/18/2019 9:41:03 AMfaهرمزگان در فولاد هرمزگان1398/07/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1017/هرمزگان در فولاد هرمزگان1398/07/21مدال زرین روابط عمومی به آقای تکنولوژی فولاد رسید1398/07/16http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1013/مدال زرین روابط عمومی به آقای تکنولوژی فولاد رسید1398/07/16مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان1398/07/02http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1010/مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان1398/07/02کسب تندیس زرین و لوح جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران 1398/06/12http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/1005/کسب تندیس زرین و لوح جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران 1398/06/12صیانت از نیروی کار در #فولاد_هرمزگان قابل تقدیر است1398/06/08http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/993/صیانت از نیروی کار در #فولاد_هرمزگان قابل تقدیر است1398/06/08انتصابات جدید در شرکت فولاد هرمزگان1398/06/06http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/991/انتصابات جدید در شرکت فولاد هرمزگان1398/06/06فواد هرمزگان تنديس زرين سرآمدی روابط عمومی را کسب نمود.1398/04/29http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/979/فواد هرمزگان تنديس زرين سرآمدی روابط عمومی را کسب نمود.1398/04/29تقدیر از مهندس ارزانی در همایش روز صنعت و‌معدن1398/04/25http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/978/تقدیر از مهندس ارزانی در همایش روز صنعت و‌معدن1398/04/25 عدم تخصيص مواداوليه داخلي به واحدهاي توليدي قابل قبول نيست 1398/04/25http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/977/ عدم تخصيص مواداوليه داخلي به واحدهاي توليدي قابل قبول نيست 1398/04/25مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام فولاد هرمزگان برگزار شد1398/04/13http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/973/مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام فولاد هرمزگان برگزار شد1398/04/13بهبود کیفیت و کاهش عیوب تختال‌های تولیدی در فولاد هرمزگان1398/04/04http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/967/بهبود کیفیت و کاهش عیوب تختال‌های تولیدی در فولاد هرمزگان1398/04/04کسب رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فولاد هرمزگان1398/04/04http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/966/کسب رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فولاد هرمزگان1398/04/04ثبت رکورد جدید تولید آهک در شرکت فولاد هرمزگان 1398/04/04http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/965/ثبت رکورد جدید تولید آهک در شرکت فولاد هرمزگان 1398/04/04 توسعه صنعت فولاد_هرمزگان با چشم اندازی بلند مدت 1398/03/11http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/962/ توسعه صنعت فولاد_هرمزگان با چشم اندازی بلند مدت 1398/03/11تقدیر استاندار از مدیرعامل فولاد هرمزگان در حمایت از ایتام و نیازمندان1398/03/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/960/تقدیر استاندار از مدیرعامل فولاد هرمزگان در حمایت از ایتام و نیازمندان1398/03/07کمک 2 میلیاردو 100میلیون ریالی فولاد هرمزگان در جشن گلریزان1398/03/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/959/کمک 2 میلیاردو 100میلیون ریالی فولاد هرمزگان در جشن گلریزان1398/03/07درخشش ستاره طلایی روابط عمومی ایران بر ردای روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان1398/02/26http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/952/درخشش ستاره طلایی روابط عمومی ایران بر ردای روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان1398/02/26شرکت فولاد هرمزگان موفق به کسب کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.1398/02/22http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/951/شرکت فولاد هرمزگان موفق به کسب کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.1398/02/22برنامه ریزی، کلید عبور از بحران ها1398/01/26http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/936/برنامه ریزی، کلید عبور از بحران ها1398/01/26پیام تبریک مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن سال نو1397/12/28http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/935/پیام تبریک مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرارسیدن سال نو1397/12/28