منبع:Website managerParsianmehr Software DevelopmentHosco.ir5/1/2017 6:54:01 AMfaبا حضور استاندار هرمزگان، کارگران نمونه فولاد هرمزگان تجلیل شدند1396/02/09http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/709/با حضور استاندار هرمزگان، کارگران نمونه فولاد هرمزگان تجلیل شدند1396/02/09پيام تبريك مديرعامل شركت فولاد هرمزگان به كاركنان، براي عبور از ظرفيت اسمي و ثبت ركورد توليد ماهيانه1396/02/01http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/707/پيام تبريك مديرعامل شركت فولاد هرمزگان به كاركنان، براي عبور از ظرفيت اسمي و ثبت ركورد توليد ماهيانه1396/02/01ثبت ركورد جديد و عبور از ظرفيت اسمي توليد تختال1396/02/01http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/706/ثبت ركورد جديد و عبور از ظرفيت اسمي توليد تختال1396/02/01افتتاح دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه1396/01/28http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/705/افتتاح دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه1396/01/28دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با کارکنان واحدهای عملیاتی این شرکت1396/01/05http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/704/دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با کارکنان واحدهای عملیاتی این شرکت1396/01/05ثبت رکورد جدید تولید تختال در شرکت فولاد هرمزگان1396/01/05http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/703/ثبت رکورد جدید تولید تختال در شرکت فولاد هرمزگان1396/01/05پیام نوروززی مهندس فرزاد ارزانی بیرگانی مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان1395/12/29http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/702/پیام نوروززی مهندس فرزاد ارزانی بیرگانی مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان1395/12/29