منبع:Website managerParsianmehr Software DevelopmentHosco.ir10/23/2018 10:49:29 AMfaمدل جامع مفهومی و منحصر به فرد ارتباطات داخلی شرکت فولاد هرمزگان اجرا می شود1397/07/24http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/875/مدل جامع مفهومی و منحصر به فرد ارتباطات داخلی شرکت فولاد هرمزگان اجرا می شود1397/07/24قهرمانی تیم فوتسال شرکت فولادهرمزگان در مسابقات کارگری استان1397/07/24http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/874/قهرمانی تیم فوتسال شرکت فولادهرمزگان در مسابقات کارگری استان1397/07/24فولاد هرمزگان اجرای دو پروژه مهم درراستای تحقق اهداف استراتژیک درجرثقیل شماره 2 ناحیه اسلب یارد1397/07/18http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/872/فولاد هرمزگان اجرای دو پروژه مهم درراستای تحقق اهداف استراتژیک درجرثقیل شماره 2 ناحیه اسلب یارد1397/07/18عملکرد درخشان فولاد هرمزگان در نیمۀ نخست سال 13971397/07/18http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/871/عملکرد درخشان فولاد هرمزگان در نیمۀ نخست سال 13971397/07/18تعمیرات پیشگیرانه اسکرابرهای مدول A و B واحد احیا مستقیم با موفقیت انجام شد1397/07/18http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/870/تعمیرات پیشگیرانه اسکرابرهای مدول A و B واحد احیا مستقیم با موفقیت انجام شد1397/07/18عنوان سومی تیم کبدی ساحلی فولاد هرمزگان1397/07/16http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/869/عنوان سومی تیم کبدی ساحلی فولاد هرمزگان1397/07/16مرکز آموزش بین‌کارگاهی فولاد هرمزگان افتتاح شد1397/06/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/861/مرکز آموزش بین‌کارگاهی فولاد هرمزگان افتتاح شد1397/06/21معرفی پایگاه بسیج شهیدلشگری فولادهرمزگان بعنوان موفق ترین پایگاه بسیج کارگری استان 1397/06/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/860/معرفی پایگاه بسیج شهیدلشگری فولادهرمزگان بعنوان موفق ترین پایگاه بسیج کارگری استان 1397/06/21رایزنی با شرکت های معتبر دنیا برای انتقال تکنولوژی1397/06/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/859/رایزنی با شرکت های معتبر دنیا برای انتقال تکنولوژی1397/06/21ادغام، راه نهایی پیشرفت صنعت فولاد است1397/06/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/858/ادغام، راه نهایی پیشرفت صنعت فولاد است1397/06/21حمایت از تولید داخلی اولویت اول فولاد هرمزگان1397/06/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/857/حمایت از تولید داخلی اولویت اول فولاد هرمزگان1397/06/21برگزاری اولین همایش فولاد هرمزگان با مشتریان داخلی که در راستای توسعه و مشارکت در بازار 1397/06/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/856/برگزاری اولین همایش فولاد هرمزگان با مشتریان داخلی که در راستای توسعه و مشارکت در بازار 1397/06/21کسب افتخار فرزند همکار محترم در مسابقات جاکارتا1397/06/10http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/852/کسب افتخار فرزند همکار محترم در مسابقات جاکارتا1397/06/10 تعهد به مسئوليت های اجتماعی در راستای صرفه جویی انرژی1397/05/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/849/ تعهد به مسئوليت های اجتماعی در راستای صرفه جویی انرژی1397/05/21 تحقق برنامه فروش شرکت فولاد هرمزگان در چهار ماهه ابتدای سال 13971397/05/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/848/ تحقق برنامه فروش شرکت فولاد هرمزگان در چهار ماهه ابتدای سال 13971397/05/21بومی سازی و تولید اقتصادی بهترین راه برون رفت از فشار تحریم ها1397/05/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/846/بومی سازی و تولید اقتصادی بهترین راه برون رفت از فشار تحریم ها1397/05/21رشد 10 درصدی آهن اسفجی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان1397/05/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/845/رشد 10 درصدی آهن اسفجی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان1397/05/21موفقیت های گمرکی شرکت فولاد هرمزگان1397/05/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/844/موفقیت های گمرکی شرکت فولاد هرمزگان1397/05/21تولید 21.2 میلیون تن فولاد خام ایران را در رتبه 13 جهانی قرار داد1397/05/20http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/843/تولید 21.2 میلیون تن فولاد خام ایران را در رتبه 13 جهانی قرار داد1397/05/20 ثبت رکورد های پی در پی تولید در واحد آهک سازی فولاد هرمزگان1397/05/20http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/842/ ثبت رکورد های پی در پی تولید در واحد آهک سازی فولاد هرمزگان1397/05/20