منبع:Website managerParsianmehr Software DevelopmentHosco.ir2/16/2019 12:39:50 PMfaتثبیت پارامترهای کیفیت آهن اسفنجی تولیدی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان 1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/924/تثبیت پارامترهای کیفیت آهن اسفنجی تولیدی در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان 1397/11/07 رکورد تولید ساليانه آهن اسفنجي شكسته شد1397/11/18http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/923/ رکورد تولید ساليانه آهن اسفنجي شكسته شد1397/11/18عزم فولاد هرمزگان بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی 1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/922/عزم فولاد هرمزگان بر تحقق تولید با کل ظرفیت اسمی 1397/11/07شرکت فولاد هرمزگان از مخترعین و مراکز دانشگاهی حمایت می کند1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/921/شرکت فولاد هرمزگان از مخترعین و مراکز دانشگاهی حمایت می کند1397/11/07ثبت رکورد های پی در پی تولید در شرکت فولاد هرمزگان1397/11/07http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/920/ثبت رکورد های پی در پی تولید در شرکت فولاد هرمزگان1397/11/07افتخاری دیگر در فولاد هرمزگان در ثبت رکورد جدید در تولید تختال1397/10/30http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/918/افتخاری دیگر در فولاد هرمزگان در ثبت رکورد جدید در تولید تختال1397/10/30فولاد هرمزگان موفق به ساخت محصول برتر کشور شد1397/10/27http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/917/فولاد هرمزگان موفق به ساخت محصول برتر کشور شد1397/10/27نشان لیاقت حمایت از تولید ملی به فولادهرمزگان رسید 1397/10/20http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/916/نشان لیاقت حمایت از تولید ملی به فولادهرمزگان رسید 1397/10/20احداث نورد گرم بومی سازی شده در فولاد هرمزگان 1397/10/12http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/915/احداث نورد گرم بومی سازی شده در فولاد هرمزگان 1397/10/12بومی سازی اقلام مصرفی و نسوزدر واحد فولاد سازی شرکت فولاد هرمزگان1397/10/08http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/913/بومی سازی اقلام مصرفی و نسوزدر واحد فولاد سازی شرکت فولاد هرمزگان1397/10/08عبور از دره تحریم‌ها با استراتژی بومی‌سازی1397/10/02http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/912/عبور از دره تحریم‌ها با استراتژی بومی‌سازی1397/10/02انتخاب شرکت فولاد هرمزگان دراختتاميه جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناوري 1397/10/02http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/911/انتخاب شرکت فولاد هرمزگان دراختتاميه جشنواره برگزيدگان پژوهش و فناوري 1397/10/02 تولید یک ابزار هوشمندپرکاربرد در صنعت فولاد1397/09/26http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/908/ تولید یک ابزار هوشمندپرکاربرد در صنعت فولاد1397/09/26خط و نشان فولاد هرمزگان برای رقبا در دومین روز مسابقات فوتسال کارکنان ایمیدرو1397/09/22http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/907/خط و نشان فولاد هرمزگان برای رقبا در دومین روز مسابقات فوتسال کارکنان ایمیدرو1397/09/22آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان ایمیدرو در سالن فجر بندرعباس برگزار شد1397/09/21http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/906/آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان ایمیدرو در سالن فجر بندرعباس برگزار شد1397/09/21افزایش توجه به بومی‌سازی در فولاد هرمزگان1397/09/19http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/904/افزایش توجه به بومی‌سازی در فولاد هرمزگان1397/09/19یازدهمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان ایمیدرو در بندرعباس برگزار می شود1397/09/18http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/903/یازدهمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان ایمیدرو در بندرعباس برگزار می شود1397/09/18افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است1397/09/14http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/902/افزایش فروش و تداوم صادرات مستلزم تقویت نگاه حمایتی است1397/09/14توسعه تعاملات بین صنعت و دانشگاه1397/09/14http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/901/توسعه تعاملات بین صنعت و دانشگاه1397/09/14ارزیابی نظام آراستگی در شرکت فولاد هرمزگان1397/09/14http://hosco.ir/fa/News/item/اخبار/900/ارزیابی نظام آراستگی در شرکت فولاد هرمزگان1397/09/14