شرکت فولاد هرمزگان
شماره مناقصه:
990403
موضوع مناقصه:
آهن اسفنجی سوخته

آگهی مزایده عمومی

شرکت فولاد هرمزگان


 

مواد مورد مزایده به شرح جدول ذیل:

 

ردیف

شماره مزایده

شرح کالا

واحد

مقدار

مبلغ ضمانت (ریال)

1

990403

آهن اسفنجی سوخته

کیلوگرم

45،000،000

5% کل مبلغ پیشنهادی

نحوه شرکت در مزایده:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای شرکت در مزایده می‌توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده مبلغ 500,000 ریال به حساب 0111111100008 بنام شرکت فولاد هرمزگان جنوب، نزد بانک ملی شعبه گمرک بندرعباس واریز نموده و با ارائه فیش واریزی و درخواست کتبی در ساعت اداری (بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل) پس از هماهنگی به شرکت فولاد هرمزگان مراجعه نمایند و یا با ارسال فیش واریزی از طریق فکس به شماره 33530055-076 و تماس با کارشناس مربوطه اسناد را از طریق الکترونیکی دریافت نمایند.

ارائه معرفی‌نامه، داشتن مهر شرکت (اشخاص حقوقی) و رسید واریزی هزینه خرید اسناد جهت دریافت حضوری اسناد الزامی است.

محل دریافت اسناد:

بندرعباس،‌کیلومتر 13 جاده اسکله شهید رجایی، شرکت فولاد هرمزگان جنوب، واحد خرید مواد مصرفی و فروش کالای مازاد.

جدول زمانی انجام مزایده:

تاریخ شروع فروش اسناد

تاریخ پایان فروش اسناد

آخرین مهلت ارائه پاکت‌های مزایده

تاریخ گشایش پاکت‌ها

99/04/07

 

99/04/14
 

99/04/22 تا ساعت 12:00

99/04/24

متقاضیان برای آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 33530003-076 داخلی 8813 تماس حاصل فرمایند و یا به سایت فولاد هرمزگان www.hosco.ir مراجعه نمایند.

جهت حضور افراد در فولاد هرمزگان و بازدید از موضوع مورد مزایده، هماهنگی با شماره فوق (48 ساعت قبل از حضور) الزامیست.

هزینه درج آگهی با برنده مزایده می‌باشد.

تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/06/05
آخرین مهلت:
1399/04/07
مهلت ارسال مدارک
1399/04/07
مهلت دریافت مدارک
1399/04/07
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به شرکت فولاد هرمزگان می باشد.
Powered by DorsaPortal